De begrippen coachen en adviseren worden regelmatig door elkaar gehaald, waarbij bewust of onbewust gedacht wordt dat beiden dezelfde definitie hebben. In wezen zijn beide typen begeleiding zeer verschillend in uitvoering en is het belangrijk helder in beeld te krijgen wat deze verschillen zijn. Zodoende voorkom je misverstanden, verwarring, irritatie of miscommunicatie.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen coaching en advies?

Laten we duidelijk zijn dat er in veel situaties waarbij advies gegeven wordt, eveneens coaching plaatsvindt en vice versa.

Een coach stelt vragen en begeleidt de coachee om zo zelf de antwoorden te vinden op zijn of haar vragen en/of probleemstellingen. Een adviseur ‘zendt’ en geeft zelf antwoord op de vragen van de advies vrager. Een coach geeft je dus als het ware je eigen mening, een adviseur geeft je dus als het ware zijn mening. Heb je liever de mening van jezelf of de mening van een ander?

In algemene zin kun je zeggen dat advies van een expert vaak beter is maar het draagvlak ervan lager is en dat een eigen antwoord niet noodzakelijkerwijs beter is dan de mening van een expert maar dat de kans dat je je eigen mening gaat implementeren hoger is. Een juiste mix van een coachende en een adviserende begeleidingsstijl is dus de sleutel tot succes. De goede dingen daadwerkelijk uitvoeren, daar gaat het om.

Alleen wanneer het onderscheid tussen coaching en adviseren duidelijk is, wordt helder waar de behoefte ligt. Waar een adviseur iemand een antwoord biedt op een probleem, helpt een coach te ontdekken hoe je een probleem voor jezelf of als groep kan oplossen.