Al van kinds af aan ben ik gefascineerd door het fenomeen succes: succes van mensen en succes van
bedrijven. Hoe komt het dat de een altijd succes heeft en de ander nooit? Waarom is het ene bedrijf
succesvol en het andere niet? Na jarenlang hard werken ‘aan beide kanten van de tafel’ (als mager
en als managementadviseur) ben ik langzaam achter “het geheim” van hun succes gekomen. Er
bestaat een aantal patronen in het denken en handelen van succesvolle mensen en bedrijven. Jij
hoort misschien ook tot die mensen? Of hoor jij meer bij de mensen die denken dat succes hebben
een kwestie is van geluk. Dat laatste is niet het geval. Succes kun je leren. In het bereiken van succes
speel je zelf een beslissende rol. Je hebt zelf een doorslaggevende invloed op jouw persoonlijke en
zakelijke succes en zelfs geluk.
Toen ik na mijn studie aan het werk ging, eerst als projectleider en later als manager, viel het mij op
dat succesvolle mensen en bedrijven bepaalde eigenschappen hadden. Er werd niet zozeer hard
gewerkt, maar men was extreem goed in het creëren van de juiste verwachtingen. Verwachtingen
die vervolgens consequent werden waargemaakt, nee beter nog, vaak zelfs werden overtroffen. In
het vervolg van mijn loopbaan had ik het geluk (mazzel) dat ik vrij veel goede bazen had. Ik leerde
veel van hen, van wat zij deden, maar vooral van wat zij niet deden. Succesvolle mensen zijn vaak
zeer vastberaden en uiterst zuinig op hun energie en tijd. Zij geven alleen aandacht aan datgene wat
ze hun aandacht en inzet waard vinden. Door mijn bazen te observeren, door van hen over te nemen
wat succesvol was en wat bij mij paste, ontwikkelde ik ‘mijn’ 7 sleutelfactoren voor succes.
Als gastdocent op verschillende business schools heb ik mij uitvoerig verdiept in allerhande
managementliteratuur en wetenschappelijke publicaties. Als managementadviseur mag ik met
succesvolle bedrijven en mensen samenwerken. We wisselen tips uit. Ik heb veel seminars, lezingen
en workshops gevolgd. De kennis die ik daar opdeed, was gebaseerd op een breed scala aan
theorieën, gebaseerd op academische wetenschap, op gewoon gezond verstand en op diepe
spirituele wijsheid.
Ik kreeg in al deze ontmoetingen steeds twee soorten ‘recepten’ gepresenteerd. De eerste soort was
bestemd voor je zakelijke leven van 9 tot 5 uur, om succesvol leven te creëren. De tweede soort was
bestemd voor je privéleven van 5 tot 9 uur, om een gelukkig leven te creëren. Is er dan niet één
recept voor beide levens? Waren de technieken, die ik als managementadviseur dagelijks toepaste
op bedrijven, niet ook toe te passen op personen? Waren de technieken die golden voor de
positionering van een sterk merk niet ook toe te passen op een sterk mens (en andersom)?
Plotseling was er een nieuwe fascinatie in mijn leven: de verbinding tussen succes en geluk. Hoe
bereikt iemand succes én geluk? Zou resultaat van bedrijven en instellingen verhoogt kunnen worden
doordat de medewerkers beter in hun vel kwamen te zitten? Zou een investering in de medewerkers
ook voor de aandeelhouder een goede investering blijken te zijn? De mensen die succesvol en
gelukkig waren, vertoonden bepaalde vaste patronen en eigenschappen. Zouden mensen die minder
gelukkig en minder succesvol waren, ook succesvol en gelukkig kunnen worden door deze
eigenschappen over te nemen? Zouden succes en geluk toch maakbaar blijken te zijn?
Ik wilde het antwoord op deze vragen vinden. Uit publicatie en onderzoek van psychologen als
Martin Seligman, Sonja Lyubomirsky en de Rotterdamse professor Ruut Veenhoven bleek dat geluk
inderdaad in grote mate maakbaar is. Dan moest dat voor succes zeker ook het geval zijn! Ik ging op
zoek naar een code die de factoren voor succes en geluk zou moeten bevatten. Een code die voor
heel veel mensen relevant zou zijn. Een code die veel mensen zou kunnen helpen om succes voller te
kunnen worden.

Ik kwam er achter dat we in ons privéleven met het woord succes meestal iets anders bedoelen:
eigenlijk bedoelen we dan geluk. Het woord geluk nemen we niet snel in de mond, het is een groot
woord. Ik zocht in het woordenboek op wat de definitie is van geluk. Het woord geluk heeft volgens
Van Dale twee betekenissen: 1. ‘het behaaglijke gevoel van degene, die zijn wensen bevredigd ziet’
en 2. ‘voorspoedig voorval, dat iemand zonder eigen toedoen te beurt valt’. Je zou kunnen zeggen: 1.
gelukkig zijn en 2. geluk hebben (ook wel mazzel genoemd). Het sprak natuurlijk voor zich dat er geen
code zou bestaan die ervoor kon zorgen dat iemand geluk zou hebben. Die kwaliteit is aan de goden,
het universum (of het toeval, zo je wilt). Maar er moest een manier bestaan om mensen aan geluk in
de eerste betekenis te helpen. Die hen kon helpen een behaaglijk gevoel te creëren. De zoektocht
naar dit maakbare succes en geluk leverde uiteindelijk 7 sleutelfactoren voor succes en geluk op.
De zeven sleutelfactoren voor succes en geluk zijn:
1. Talent
2. Toegevoegde waarde
3. Onderscheidend vermogen
4. Belofte
5. Keuze
6. Verandering
7. Vastberadenheid
Om de sleutelfactoren goed te kunnen toepassen van 9 tot 5 en van 5 tot 9, zijn ze vertaald naar
zeven vragen. De zeven kernvragen voor het verwerven en behouden van succes en geluk zijn:
1. Gebruik ik mijn talenten?
2. Voeg ik waarde toe in mijn leven?
3. Ben ik anders dan anderen?
4. Maak ik waar wat ik beloof?
5. Maak ik keuzes?
6. Verander ik?
7. Ben ik vastberaden?
Het vertrekpunt om (meer) succes en geluk te bereiken, is verwoord in de eerste vraag: wat kan ik
goed en wat doe ik graag? De tweede vraag is: wat versta ik persoonlijk (dus niet anderen om mij
heen) onder succes en geluk? De derde vraag gaat over uniciteit: hoe kan ik mijn unieke
persoonlijkheid het beste inzetten om (meer) succes en geluk te bereiken? De vierde vraag gaat over
jouw beloftes. Maak ik waar wat ik beloof aan anderen (en aan mezelf)? Vraag vijf is de hamvraag: ga
ik daadwerkelijk aan de slag om vanaf nu mijn geluk en succes te verhogen of blijf ik er alleen maar
over denken, praten of erger nog klagen? Vraag zes geeft het antwoord op de vraag: wat is dan
concreet mijn veranderaanpak? Vraag zeven gaat over vastberadenheid. Ben ik een doorzetter of zou
ik meer ‘los moeten laten’ om mijn doelen te bereiken?
In het vervolg van deze serie zal ik dieper in gaan op hoe deze sleutelfactoren jou meer persoonlijk
en zakelijk succes kunnen opleveren.