Bij het overwegen van een bedrijfsovername of het verkopen van je bedrijf is een van de meest cruciale, maar vaak minst begrepen, elementen de waarde van goodwill. Dit artikel is bedoeld om je helderheid te verschaffen over wat goodwill precies is, waarom het van groot belang is, en hoe je het correct kunt berekenen.

Goodwill vertegenwoordigt de immateriële waarde van een bedrijf, zoals de reputatie, klantrelaties, merknaam en werknemersbetrokkenheid. Deze waarde gaat verder dan de tastbare activa en kan een significante invloed hebben op de uiteindelijke verkoopprijs van een bedrijf. Voor jou als directeur-grootaandeelhouder (DGA), CEO, senior manager of ondernemer in midlife die bezig is met bedrijfsoverdrachten, strategische overnames of persoonlijke ontwikkeling, is het essentieel om een goed begrip te hebben van goodwill.

Waarom is dit zo belangrijk? Tijdens een bedrijfsoverdracht of overname kan de juiste waardering van goodwill het verschil maken tussen een succesvolle transactie en een gemiste kans. Een nauwkeurige berekening van goodwill zorgt ervoor dat beide partijen eerlijk worden gecompenseerd voor de waarde van het bedrijf. Dit draagt niet alleen bij aan een soepele overgang, maar kan ook bijdragen aan het behoud van werknemers, klanten en de algehele bedrijfsreputatie.

In dit artikel zullen we de concepten rondom goodwill diepgaand verkennen. We zullen de methoden en stappen voor de berekening van goodwill behandelen en praktische tips bieden om deze waarde nauwkeurig vast te stellen. Bovendien zullen we bespreken hoe Pieter de Vries je kan helpen bij dit complexe proces, zodat je met vertrouwen je bedrijfstransformatie of -overdracht kunt aanpakken.

Of je nu een ervaren bedrijfsleider bent die zijn bedrijf naar een hoger niveau wil tillen, een CEO die strategische overnames overweegt, of een ondernemer die zich in een nieuwe fase van zijn carrière bevindt, dit artikel biedt de inzichten die je nodig hebt om geïnformeerde beslissingen te nemen over goodwill. Neem contact op met Pieter de Vries voor deskundig advies en begeleiding bij al je vragen over bedrijfsoverdrachten en persoonlijke ontwikkeling.

Wat is Goodwill?

Definitie van goodwill

Goodwill is een immaterieel actief dat de waarde vertegenwoordigt van de merknaam van een bedrijf, klantrelaties, werknemersbetrokkenheid en eigen technologie. Het gaat om de extra waarde die een koper bereid is te betalen boven de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van het bedrijf. Goodwill kan een aanzienlijke impact hebben op de waardering van een bedrijf, vooral wanneer het gaat om gevestigde ondernemingen met een sterke reputatie en loyale klantenbasis.

Verschil tussen goodwill en andere immateriële activa

Hoewel goodwill een vorm van immaterieel actief is, verschilt het van andere immateriële activa zoals patenten, handelsmerken en auteursrechten. Deze specifieke immateriële activa kunnen afzonderlijk worden geïdentificeerd en gewaardeerd, terwijl goodwill meer holistisch is en voortkomt uit de algehele waardering van het bedrijf. Goodwill kan niet los van het bedrijf worden verkocht of overgedragen, wat het uniek maakt in vergelijking met andere immateriële activa die wel individueel verhandelbaar zijn.

Voorbeelden van Goodwill

Voorbeeld 1: Apple Inc.

Apple heeft een aanzienlijke hoeveelheid goodwill dankzij zijn sterke merknaam, klantloyaliteit en innovatieve producten. De extra waarde die klanten en investeerders toekennen aan het merk Apple is een klassiek voorbeeld van goodwill. Deze immateriële waarde is een belangrijk onderdeel van de totale marktwaarde van Apple.

Voorbeeld 2: Starbucks

Starbucks heeft sterke klantrelaties en een consistente merkervaring over de hele wereld. De herkenning en waardering van het merk Starbucks door consumenten dragen bij aan de goodwill van het bedrijf. Dit maakt een aanzienlijk deel uit van de waarde van Starbucks, naast hun fysieke locaties en inventaris.

Voorbeeld 3: Coca-Cola

Coca-Cola’s merknaam en de geheime formule zijn voorbeelden van goodwill. Het merk heeft decennialang klantenloyaliteit opgebouwd en geniet een wereldwijde reputatie, wat bijdraagt aan een hoge mate van goodwill. Deze immateriële waarde zorgt ervoor dat Coca-Cola een premium prijs kan vragen voor zijn producten.

Goodwill is dus een cruciaal aspect bij de waardering van een bedrijf, en het begrijpen ervan kan je helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen tijdens bedrijfsoverdrachten of overnames. Als je meer wilt weten over hoe je de goodwill van je bedrijf kunt optimaliseren of wilt berekenen, neem dan contact op met Pieter de Vries voor deskundig advies en begeleiding.

Waarom is goodwill belangrijk?

Rol van goodwill bij bedrijfsovernames en verkoop

Goodwill speelt een cruciale rol bij bedrijfsovernames en -verkopen. Tijdens deze processen wordt de waarde van een bedrijf niet alleen bepaald door de fysieke en financiële activa, maar ook door de immateriële activa zoals goodwill. Goodwill vertegenwoordigt de reputatie, klantrelaties en merkwaarde die het bedrijf heeft opgebouwd. Deze waarde kan een significante invloed hebben op de uiteindelijke verkoopprijs. Kopers zijn vaak bereid meer te betalen voor een bedrijf met sterke goodwill, omdat dit een indicatie is van een stabiele en winstgevende toekomst.

Impact van goodwill op de bedrijfswaarde

Goodwill heeft een directe impact op de totale bedrijfswaarde. Bedrijven met een hoge mate van goodwill kunnen doorgaans hogere prijzen vragen bij een verkoop, omdat goodwill een positieve bijdrage levert aan het toekomstig inkomstenpotentieel. Het weerspiegelt de niet-tastbare voordelen zoals klantloyaliteit, merkbekendheid en werknemersbetrokkenheid. Door goodwill correct te waarderen, kun je een realistischer beeld krijgen van de werkelijke waarde van je bedrijf, wat essentieel is voor strategische beslissingen en onderhandelingen.

Goodwill als competitief voordeel

Een sterke goodwill kan dienen als een significant competitief voordeel. Hier zijn enkele manieren waarop dit kan bijdragen aan hogere verkoopprijzen:

 • Klantloyaliteit en retentie: bedrijven met een sterke klantloyaliteit hebben een stabiele inkomstenstroom, wat aantrekkelijk is voor potentiële kopers. Loyale klanten zijn minder prijsgevoelig en meer geneigd om herhaalaankopen te doen, wat de winstgevendheid van het bedrijf verhoogt.
 • Merkwaarde en reputatie: een goed gevestigde merknaam en positieve reputatie kunnen een bedrijf onderscheiden van zijn concurrenten. Dit maakt het bedrijf aantrekkelijker voor kopers die op zoek zijn naar bedrijven met een sterke marktaanwezigheid en erkenning.
 • Werknemersbetrokkenheid: hoge werknemersbetrokkenheid leidt tot betere prestaties en minder verloop, wat bijdraagt aan de stabiliteit van het bedrijf. Potentiële kopers zien dit als een waardevol actief, omdat het de continuïteit en consistentie van bedrijfsvoering waarborgt.
 • Innovatie en proprietary technology: bedrijven met unieke technologieën of innovatieve producten genieten vaak een premium waardering. Deze immateriële activa dragen bij aan de goodwill en verhogen de aantrekkelijkheid van het bedrijf voor strategische overnames.

Kortom, goodwill is meer dan alleen een boekhoudkundig concept; het is een fundamenteel onderdeel van de waarde van een bedrijf. Het nauwkeurig inschatten en effectief benutten van goodwill kan leiden tot aanzienlijke voordelen bij bedrijfsoverdrachten en overnames. Wil je meer weten over hoe je de goodwill van je bedrijf kunt optimaliseren of wilt berekenen, neem dan contact op met Pieter de Vries voor deskundig advies en begeleiding.

Hoe wordt goodwill berekend?

Stappen in de berekening van goodwill

Het berekenen van goodwill is een nauwkeurig proces dat begint met het vaststellen van de overnameprijs van het bedrijf. Goodwill wordt berekend met de volgende basisformule:

Goodwill = overnameprijs – (reële waarde van identificeerbare activa + reële waarde van passiva)

Deze formule helpt om de immateriële waarde van een bedrijf te kwantificeren die boven de reële waarde van de fysieke en financiële activa en passiva uitstijgt.

Voorbeelden van berekeningen

Laten we een stap-voor-stap berekening van goodwill bekijken aan de hand van een voorbeeldbedrijf.

Voorbeeldbedrijf X

 1. Overnameprijs: stel dat Bedrijf X wordt overgenomen voor €5 miljoen.
 2. Reële waarde van identificeerbare activa: dit omvat alle tastbare en identificeerbare immateriële activa zoals machines, voorraden, patenten, en handelsmerken. Laten we aannemen dat deze activa een waarde hebben van €3 miljoen.
 3. Reële waarde van passiva: dit zijn alle verplichtingen en schulden van het bedrijf. Stel dat de passiva €1 miljoen bedragen.

De berekening van goodwill is dan als volgt:

Goodwill = €5 miljoen – (€3 miljoen + €1 miljoen)
Goodwill = €5 miljoen – €4 miljoen
Goodwill = €1 miljoen

In dit voorbeeld is de goodwill €1 miljoen, wat de immateriële waarde van Bedrijf X vertegenwoordigt.

Factoren die de Waarde van Goodwill Beïnvloeden

De waarde van goodwill kan door verschillende factoren worden beïnvloed, waaronder:

 • Marktpositie: een sterke positie in de markt kan de goodwill verhogen doordat het bedrijf een stabiele en vaak leidende rol speelt in de sector.
 • Klantenloyaliteit: bedrijven met een loyale klantenbasis genieten vaak een hogere goodwill, omdat terugkerende klanten een betrouwbare inkomstenstroom garanderen.
 • Merkwaarde: een goed gevestigd merk dat breed erkend en gewaardeerd wordt, kan de goodwill aanzienlijk verhogen. Merkwaarde is een belangrijke component van de immateriële waarde van een bedrijf.
 • Werknemersbetrokkenheid: hoge betrokkenheid en tevredenheid onder werknemers kunnen bijdragen aan de goodwill, omdat dit leidt tot betere prestaties en lagere verlooppercentages.
 • Innovatie en Proprietary Technology: bedrijven die unieke technologieën of innovatieve producten bezitten, hebben vaak een hogere goodwill, omdat deze activa moeilijk te repliceren zijn door concurrenten.
 • Reputatie: een positieve reputatie en sterke relaties met stakeholders zoals leveranciers, partners en de gemeenschap kunnen de goodwill verhogen.

Door deze factoren in overweging te nemen, kun je een nauwkeurigere en realistischere waardering van de goodwill van je bedrijf krijgen. Het is belangrijk om alle elementen zorgvuldig te analyseren om de juiste waarde te bepalen.

Wil je meer weten over hoe je de goodwill van je bedrijf kunt berekenen of optimaliseren, neem dan contact met mij op voor deskundig advies en begeleiding.

Methoden voor goodwill evaluatie

Het evalueren van goodwill kan op verschillende manieren worden benaderd. Elke methode heeft zijn eigen voordelen en nadelen, en de keuze voor een specifieke benadering hangt vaak af van de aard van het bedrijf en de beschikbare gegevens. Hier bespreken we drie veelgebruikte methoden: de inkomensbenadering, de marktbenadering en de kostbenadering.

Verschillende benaderingen

Income approach (inkomensbenadering)

De inkomensbenadering evalueert goodwill op basis van de toekomstige inkomstenstromen die de goodwill naar verwachting zal genereren. Deze methode is gebaseerd op de veronderstelling dat de waarde van goodwill wordt afgeleid van het vermogen van een bedrijf om in de toekomst winst te genereren.

Voordelen:

 • Toekomstgerichte evaluatie: het houdt rekening met de toekomstige inkomsten en kan daardoor een realistisch beeld geven van de verwachte waarde.
 • Flexibiliteit: kan worden aangepast aan verschillende soorten bedrijven en industrieën.

Nadelen:

 

 • Complexiteit: vereist gedetailleerde financiële projecties en kan ingewikkeld zijn om nauwkeurig uit te voeren.
 • Onzekerheid: toekomstige inkomsten zijn moeilijk te voorspellen en kunnen variëren, wat leidt tot mogelijke onnauwkeurigheden.

Market approach (marktbenadering)

De marktbenadering evalueert goodwill door vergelijkbare transacties in de markt te analyseren. Het vergelijkt de te waarderen goodwill met die van vergelijkbare bedrijven die recentelijk zijn overgenomen of verkocht.

Voordelen:

 • Eenvoud: makkelijk te begrijpen en uit te voeren door het gebruik van vergelijkbare marktgegevens.
 • Relevantie: biedt een actueel beeld van de marktwaarde op basis van recente transacties.

Nadelen:

 • Beschikbaarheid van gegevens: vereist toegang tot betrouwbare en vergelijkbare marktgegevens, wat niet altijd beschikbaar is.
 • Unieke aspecten: houdt mogelijk geen rekening met de unieke kenmerken en waardeproposities van het specifieke bedrijf.

Cost approach (kostbenadering)

De kostbenadering evalueert goodwill op basis van de kosten die gemaakt zouden moeten worden om een vergelijkbare goodwill van nul af aan op te bouwen. Dit omvat de kosten van het opbouwen van merkwaarde, klantrelaties en andere immateriële activa.

Voordelen:

 • Objectiviteit: biedt een objectieve maatstaf door de focus op werkelijke kosten.
 • Gebruiksvriendelijk: relatief eenvoudig te begrijpen en toe te passen.

Nadelen:

 • Historisch perspectief: gebaseerd op historische kosten in plaats van toekomstige inkomsten, wat de nauwkeurigheid kan verminderen.
 • Niet altijd representatief: de werkelijke kosten om goodwill te repliceren kunnen moeilijk te bepalen zijn en niet altijd representatief voor de werkelijke waarde.

Voordelen en nadelen van elke methode

Elke benadering heeft zijn eigen set van voordelen en nadelen die moeten worden overwogen bij de evaluatie van goodwill:

 • Income approach: voordeel is de toekomstgerichte evaluatie, maar nadeel is de complexiteit en onzekerheid van toekomstige inkomsten.
 • Market approach: voordeel is de eenvoud en relevantie, maar nadeel is de afhankelijkheid van de beschikbaarheid van vergelijkbare marktgegevens.
 • Cost Approach: voordeel is de objectiviteit en eenvoud, maar nadeel is het historische perspectief en de mogelijke onnauwkeurigheid bij het bepalen van werkelijke kosten.

Het kiezen van de juiste benadering hangt af van de specifieke omstandigheden van je bedrijf en de beschikbaarheid van gegevens. Het is vaak nuttig om meerdere methoden te gebruiken om een completer beeld te krijgen van de waarde van goodwill.

Praktische tips bij het berekenen van goodwill

Het berekenen van goodwill is een nauwkeurig en complex proces dat zorgvuldige planning en uitvoering vereist. Hier zijn enkele praktische tips om je te helpen bij het nauwkeurig bepalen van de waarde van goodwill:

Belang van nauwkeurige financiële gegevens

Nauwkeurige en gedetailleerde financiële gegevens zijn essentieel voor het berekenen van goodwill. Zorg ervoor dat je beschikt over up-to-date informatie over de activa, passiva, inkomsten, uitgaven en andere financiële indicatoren van je bedrijf. Deze gegevens vormen de basis voor elke berekeningsmethode en helpen bij het verkrijgen van een realistisch beeld van de waarde van goodwill.

Gebruik van professionele taxateurs

Het inschakelen van professionele taxateurs kan van onschatbare waarde zijn bij het waarderen van goodwill. Deze experts hebben de kennis en ervaring om de complexiteiten van goodwillberekening aan te pakken en kunnen je helpen bij het gebruik van de juiste methoden en benaderingen. Professionele taxateurs kunnen ook objectiviteit en geloofwaardigheid toevoegen aan de waardering, wat belangrijk is bij onderhandelingen en juridische procedures.

Veelgemaakte fouten en hoe deze te vermijden

Onderschattings- of overschatting van activa en passiva

Oplossing: zorg voor een nauwkeurige en gedetailleerde inventarisatie van alle activa en passiva. Laat deze indien mogelijk verifiëren door een onafhankelijke derde partij.

Verkeerde toekomstprojecties

Oplossing: baseer je toekomstprojecties op realistische aannames en historische gegevens. Vermijd overoptimistische schattingen en zorg voor een solide onderbouwing van je prognoses.

Negeren van immateriële waarden

Oplossing: houd rekening met alle immateriële activa zoals merkwaarde, klantrelaties en eigen technologie. Deze kunnen een significante bijdrage leveren aan de waarde van goodwill.

Onvoldoende documentatie

Oplossing: documenteer alle stappen van het waarderingsproces zorgvuldig. Dit omvat de methodologie, aannames en berekeningen die zijn gebruikt. Goede documentatie kan helpen bij het verantwoorden van de waardering en bij eventuele juridische of financiële audits.

Belang van Due Diligence in het Proces

Due diligence is een cruciaal onderdeel van het waarderingsproces van goodwill. Het omvat een grondige evaluatie van alle aspecten van het bedrijf, waaronder financiële gegevens, operationele processen, juridische kwesties en marktpositie. Door due diligence uit te voeren, kun je potentiële risico’s en verborgen problemen identificeren die de waarde van goodwill kunnen beïnvloeden. Dit zorgt voor een meer nauwkeurige en betrouwbare waardering en helpt je bij het nemen van geïnformeerde beslissingen.

Conclusie

Het berekenen van goodwill vereist nauwkeurigheid, expertise en een gedegen proces. Door gebruik te maken van nauwkeurige financiële gegevens, professionele taxateurs in te schakelen, veelgemaakte fouten te vermijden en due diligence uit te voeren, kun je de waarde van goodwill effectief bepalen. Deze stappen helpen je niet alleen bij het vaststellen van een eerlijke waarde voor je bedrijf, maar ook bij het succesvol navigeren door bedrijfsoverdrachten en -overnames.

Wil je meer weten over hoe ik je kan helpen bij het berekenen van goodwill en het optimaliseren van de waarde van je bedrijf? Ik nodig je graag uit voor een vrijblijvend adviesgesprek. Je kunt contact opnemen via het contactformulier, mij bellen of Whatsappen via de website.